Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tranh của Võ Công Liêm

THỨC TỈNH


gởi : anh Nguyễn Quang Thiều (HNI).


tôi . nhà thơ chân thật

ăn chay nằm đất

một đời không tham dự

nhưng . lần này phải chưởi

những phường bát nháo

bấm nút . bấm cò . bấm độn

chạm phải cha tôi

hùng vương đất tổ

anh hùng một cõi

xưa nay

dựng nước

lập nước

giang sơn

gấm vóc

tẹt lõ không hề thua

bốn ngàn năm văn hiến

xâm lược . xâm lăng . xâm mình

lũ tham tàn

quên tình dân

ta phải đánh

hán nguyên thanh

loài gian ác

tôi . nhà thơ chân thật

bút chiến

một đời

yêu nước

không hùa theo gió đứng trước gió . chưởi

bắn vào đầu bọn chúng dạ bẩm thưa thưa

mặt chai mày đá . đầu trâu mặt ngựa . gớm !

mất nước . mất gốc . mất tình người

ta phải đánh

bọn hoạt đầu

chín chín năm

làm chó gì ?

ta phải đánh

để nhớ

công cha như núi thái sơn

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra


bấm nút cho tàu

bấm cò cho tây

bấm độn cho ta

một bầy ma giáo ./.


(ca.ab.yyc. Lễ cha. /6/2018)© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 08.6.2018 theo nguyên bản tác giả gởi từ Calgary .VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004