Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tranh của Võ Công Liêm

BIỂN ĐỘNGlà cơn thịnh nộ

thảo khấu kình ngư

mặt chai mày đá

cà răng căng tai

đao to búa lớn

những nhát gươm đường sáng tình tự thâu đêm

cánh tay của biển lênh đênh sóng gào hoa rụng vỡ

trên mảng đời còn lại . mây vần vũ một đời qua

ngoài kia mong manh rơi . quá khứ mòn dư ảnh

biển động biển

gió ngáp gió

mặt vuốt mặt

trong mắt trong

án-ma-ni-bát-di-hồng


tôi


ta bà ha


giữa


bãi tha maLÀM TÌNHđêm . làm tình vô tội

giữa chiêm bao

ta thất tình

em động kinh

mưa tuôn đời mưa khóc

lửa hấp hối ngập lụt

và . đêm bất ngờ vụt tắtHOA ĐIẠ NGỤCcụm hoa trước ngõ

ngã nghiêng uống gió

ngày . bạc vẻ đìu hiu

quỳnh hương một đóa . tàn ./.


( ca.ab.yyc 5/2018)© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 28.5.2018 theo nguyên bản tác giả gởi từ Calgary .VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004