Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


LẮNG TIẾNG CHUÔNG NGÂN


Tháng tư đầu hạ trời trong xanh

Mây thanh nước biếc thật an lành

Hồ sen đã trổ hoa viên mãn

Dâng lên Đức Phật ngày Đản sanh


Thế Tôn hạnh nguyện vão cõi thế

Giác ngộ soi đường độ chúng sinh

Hiếu hạnh đạo trời không xao lãng

Nhân quả không rời một tấc ly


Tĩnh tâm giữa dòng đời sóng gió

Xử thế nên hư tự tánh mình

Thành tâm niệm Phật thân an tịnh

Thảnh thơi lòng lắng tiếng chuông ngân


HOA TÂM


Mới vaò đời

Với sinh thể nhỏ bé

Tập thở

Tập đi

Tập nói

Nhân chi sơ bổn thiện


Giữa đường đời

Đất đá không bằng

Lỡ bước sa chân

Lòng bối rối

Quay về nương tựa

Hải đảo tự thân

Tự mình cứu rỗi

Chiếu soi trí huệ

Không còn tối tăm


Dấn thân vào cuộc

Được dẫn dắt sự lành

An tánh tự tại

Nhập đời là nhập đạo

Lành dữ do tâm

Tập tu thường ngày

Lòng từ thoáng nụ

Vườn từ ngan ngát hoa tâm.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 20.5.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004