Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Tiêu Sơn Cổ Tự (BắcNinh)


THĂM TIÊU SƠN CỔ  TỰ
                     
        Quê hương rực ánh chiều buông
    Lên cao chừng đã hút hồn mắt xanh

                         *
  Lời thưa : Chùa Tiêu Sơn ( Tiêu Sơn tự / Thiên tâm tự ) trên đỉnh
núi Tiêu , soi bóng xuống dòng sông Tiêu Tương cổ tích ( gắn với sự
tích Trương Chi- Mỵ Nương, với chàng Thi sĩ Phạm Thái / Tiêu Sơn tráng
sĩ) ở xã Tương Giang xưa , thuộc huyện Đông Ngàn, châu Cổ Pháp,  lộ
Bắc Giang / Đại Việt...nay thuộc Thị xã Từ Sơn/ Bắc Ninh, là nơi Vạn
Hạnh thiền sư trụ trÌ, Người được tương truyền là cha đẻ, có công nuôi
dạy và tạo dựng Lý Công Uẩn ; Đây cũng là nơi bà Phạm Thị...quê Hoa
Lâm , làm Thủ hộ/ quét dọn chùa,  có chửa với "thần nhân" sinh ra Lý
Công Uẩn (vua Thái tổ nhà Lý). Xuân 2009, nhân một ngày về  quê, NK
tôi có lên thăm chùa Tiêu, một chùa cổ đã trên 10 Thế kỷ, có đôi vần
cảm tác :


* Bài 1 :

Thả thuyền Trương Chi dạo Tiêu Tương ,
Nhớ chàng Phạm Thái tới Tiêu Sơn (1) :
"Lý gia linh thạch" vương hương khói,
Vạn Hạnh người ơi, toát hơi sương . (2)

* Bài 2 :

Lên đỉnh Tiêu Sơn ngắm bốn bề,
Cánh Cò bay lả ngút đồng quê ;
Nhà tầng Thị xã Từ Sơn choáng ,
Vọng tiếng chuông ngân "phương thảo thê" (3)

(1)Xem "Tiêu Sơn tráng sĩ" của Khái Hưng.
(2) Thơ Vạn Hạnh thiền sư :

            THỊ ĐỆ TỬ

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô ,
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô;
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Tạm dịch :

            BẢO HỌC TRÒ

Thân như ánh chớp có rồi không ,
Cây cối xuân tươi thu héo cong;
Hiểu vận thịnh suy không sợ hãi,
Như trên đầu cỏ hạt sương trong.
                Lý Thanh/ dịch
(3) Hoàng Hạc lâu : bãi cỏ thơm.
      Quê Từ Sơn , xuân 2009cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 14.4.2018

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004