Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


NHỮNG ĐÓA HOA HỒNG TRẮNG

 

Những đóa hoa hồng trắng

Nở góc vườn nhà ai

Ngẫm cuộc đời cũng vậy

Như hoa hồng đầy gai !

 

Những điều chi qúy giá

Đều vốn không dễ dàng

Như mùa đông thử thách

Không cho mùa xuân sang

 

Cuộc đời nhiều giông gió

Hãy tin ở ngày mai

Hồn ta như hồng trắng

Dù hoa hồng đầy gai

 

(19.12.2017). Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Dresden ngày 13.4.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004