Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

NĂM MỚI CHƯA VỀ


Em tôi là nông dân
Neo đời nơi bàu bãi
Đoạn Trà Giang phân vân
Đẻ nhánh sầu ngoảnh lại
Tuổi thơ em đi mãi
Cho khô vàng đôi tay
Nhúng đói nghèo vạn đại

Biết làm gì đổi thay
Nay thiên tai bão lũ
Mai mẹ ốm cha đau
Quen mất mùa đói kém

Từ khi cha bạc đầu
Đà những ngày giáp tết
Sao lòng đầy tịch dương
Sao mắt đầy bão tố
Sao nhà đầy tai ương
Nuôi gà thì gà dịch
Nuôi thân thì thân tàn
Nuôi mẹ cha sớm tối
Chẳng một lời than van
Tôi về đông đã hết
Tết rộn ràng sơn khê
Nhìn em tôi chợt hiểu
Ồ! Năm mới chưa về.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 02.03.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004