Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Ảnh chụp tác giả tại Denver

LỖI HẸN VỚI MÙA XUÂN


Cũng đành lỗi hẹn với mùa xuân

Lỗi hẹn với bao điều đã hứa

Có khi về mùa xuân không còn nữa

Trên nhánh mai gầy lá đã trỗ lộc xanh.


Cũng đành lỗi hẹn với người thân

Ngày ba mươi tết hương thơm nồng góc phố

Người già ngẩn ngơ nhớ thời trẻ nhỏ

Áo mới xênh xang trong trong nắng hanh vàng.


Thôi cũng đành lỗi hẹn với thời gian

Những cánh mai rụng vùi mùa xuân xuống đất

Nói sao hết những điều được, mất

Đời người như dòng sông bên lỡ bên bồi.


Cũng đành bay qua như cánh chim trời

Mặc hồ nước vẽ chân dung vội vã

Cành trơ trụi nửa đời thương nhớ lá

Cánh tay nào để vuột mất mùa xuân.
cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 07.02.2018

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004