Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

NGƯỜI ĐI


tích xưa vó ngựa từ phương bắc

hung bản trời nam quá ngàn năm

những hồn uổng tử còn quanh quẩn

che chắn cõi bờ hận chưa tan


núi non thành quách xương trắng dựng

biển trời mây nước máu hồng pha

mồ cha đất tổ không giử được

tội nầy kẻ ở hay người đi


người đi khất thực vòng trái đất

xứ người trăng gió áo cơm thừa

Việt Nam hai tiếng như lệ nuối 

dành để mang theo mộ người đi.. Cập nhật ngày 26.11.2017 theo nguyên bản của tác giả chuyển .

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004