Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


BẤT CHỢT BỐN CÂU 


ẨN HƯƠNG


Em ẩn làn hương trong chuỗm cau
Sớm hè tươi rói nắng lên mau
Cơn mưa còn ướt sau làn áo
Đừng để mùa sang nhạt mất màu.HẠT BỤI


Chiều tắt nắng hạt bụi kia cũng tắt
Sớm mai lên hạt bụi khác nên hình
Đời trầm luân trong vòng còn- mất 
Biết đâu ngày hạt bụi hóa sinh linh!THỜI GIAN


Mỗi khắc thời gian một tấc vàng
Một thời xuân sắc đã bay ngang
Cỗ xe tạo hóa lăn nhanh quá
Ta nhặt tiếng cười giữa nhân gian!CỔNG TAM QUAN


Vừa ra đến cổng Tam quan
Gặp em phơi áo giăng ngang lối về
Thế là nghẹn mất đường quê
Câu kinh quên giữa... bốn bề trăng soi.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 11.11.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004