Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Thơ viết gửi một dòng sông ngày đó. mưa bên sông người về lạnh lùng 

năm xưa người đi mưa bên 

sông 

đò ngang đò dọc không nhớ bến 

hứng mưa thơ rớt thuở bạc lòng người về  về đâu trơì cố quận 

mấy nhánh sông đời chia vết thương 

vết thương nào thấy trên thân thể 

sao thấu lòng ta đến đoạn trường giang vĩ giang đầu giang ly hận 

tìm nhau gặp lại đã mất nhau 

chắc gì em yêu ta ngày đó 

trăm năm  sóng vỗ vẫn bạc đầu người đi mới đó  gần một  kiếp 

người  về  ngóng lại  mưa bên sông 

biết đâu tìm được vài giọt lệ 

của người đi khóc thuở bạc lòng . Cập nhật ngày 02.11.2017 theo nguyên bản của tác giả chuyển .

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004