Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


GÕ CỬA MÙA ĐÔNG


Đã bao lần

Đứng đợi trước mùa đông
Trái tim mách 
Những điều ta muốn giấu
Đợi đông về 
Chắc mùa đông hiểu thấu
Ta ôm vai mình
Nhung nhớ một vòng tay.


Có những buổi chiều
Như buổi chiều nay
Lá vẫy gọi 
Những miền xa hút mắt
Phố se lạnh
Trong gió mùa đông bắc
Ta trở về
Tay gõ cửa mùa đông.


Những dấu chân ai về
Mùa đông cũ còn không ?
Day dứt mãi 
Những điều chưa thể viết
Có những nốt lặng thầm
Đâu ai biết
Bàn nhạc đời
Ai hát một mùa đông !
cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 10.9.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004