Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Khúc Hạ Buồn


Ngày không in bóng núi

Mặt nước hồ âm u

Rừng khuất sau sương mù

Không giận mà sao như..


Sương mờ trên lũng núi

Áo nàng về năm xưa

Ngẩn ngơ buồn hạ giới

Ngỡ quên mà sao chưa..


(13/8/2017)cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 09.9.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004