Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

SÔNG LỆ


Barbara Mueller 2007


Trên dòng sông lệ nhấn chìm


Bức tranh hy vọng trong tim muôn màu


Trên dòng sông lệ nhấn chìm


Giấc mơ hạnh phúc im lìm đáy sâu


Sông lệ rửa vết thương đau


Nước loang màu đỏ thấm màu  nhân gian


Linh hồn màu xám nát tan


Ngược dòng chấp chới giữa làn lệ rơiDer Fluss der Tränen Im Fluss der Tränen
versank
das Bild
der hoffnungsschimmernden Farben
Im Fluss der Tränen
versank
der Traum
von gold getränktem Glück
Der Fluss der Tränen
umspült
das Leben
der rot gefärbten Narben
Die grau zerfetzte Seele
verloren bleibt zurückVon Barbara Müller, 2007cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 23.7.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004