Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
XẾP NỬA CHỮ QUÊN


Ta gửi nhớ thương về miền sương lạnh

Kỷ niệm vàng phai

Người có về chốn cũ chiều nay

Con dốc vắng còn xanh lối cỏ?


Người có còn ta trong miền nhớ

Có tìm nhặt trong chiêm bao

những vụn vỡ ngọt ngào

chiều chia biệt.


Người có tiếc

Đêm Xuân Hương

tiếng dương cầm thánh thót buông

hương cao nguyên mộng mị.


Xuôi vạn lý

Có gọi tên nhau trên mỗi ga đời

Tim yêu ơi

Đã thôi lỗi nhịp?


Thương nhau một kiếp

Duyên lỡ làng duyên

Xếp nửa chữ quên

Gửi người năm cũ.


Đà Lạt 08/4/2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004