Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

MỘT MÌNH VỚI BÓNG


Chụp tấm hình ngược sáng

Thấy gương mặt tối đen

Như bóng ai đứng đó

Nhìn ra ta… người quen!


Lâu rồi không thấy bóng

Chỉ hình đó nói cười

Những lời bay mất cánh

Cuốn theo lục bình trôi…


Bóng ngày xưa theo hình

Ngã dài trên khắp nẻo

Lòng son sắt đinh ninh

Những mùa vàng phía trước !


Bao nhiêu lớp đổi thay

Bóng lạc đường đi mất

Hình cứ thế múa may

Mãi sống đời lây lất !


Chụp tấm hình ngược sáng

Trong bóng tối mông lung

Bóng và hình hợp nhất

Mỉm cười lòng rưng rưng..,


21-6-2017


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 30.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004