Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

NHỚ LÀNG HALLSTATT


 

Nhớ làng Hallstatt

Chiều nao đứng bên hồ

Lặng yên nghe gió hát

Về bầu trời hư vô

 

Nhớ làng Hallstatt

Thật cổ tích bình yên

Tựa lưng vào vách núi

Soi bóng hồ an nhiên

 

Mùa đông tràn tuyết phủ

Mùa thu phơi lá vàng

Xuân sang hồng cỏ biếc

Hạ nào em ghé ngang

 

Dừng chân nơi cổ tích

Làm rơi vội vần thơ

Dưới đáy hồ xanh biếc

Để bây giờ ngẩn ngơ.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Dresden ngày 13.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004