Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Tay Trắng 


Roman Herberth, 2017


Không có hàng hiệu đắt tiền

Phiếu bầu cho kẻ cầm quyền phòng thân 

2

Không có ô tô thông minh

Sớm chiều lặng lẽ nín thing một mình

3

Không có đá quý trong nhà

Cô không giàu có, một ta trên đời 

4

Không có du thuyền năm sao

Lẻ loi chỉ nói thì thào gió bay Ich habe ...


Roman Herberth, 2017


Ich habe keine Luxusgüter,

kein Silberkettchen am Gelenk.

Ich habe für den Ordnungshüter

nur für den Notfall ein Geschenk.

Ich habe keinen schicken Wagen,

und reite auf dem Steckenpferd.

Ich habe meistens nichts zu sagen.

und wenn,

dann ist das nicht der Rede wert.

Ich habe keine Diamanten,

kein Souvenir aus Elfenbein.

Ich habe keine reichen Tanten

und stehe in der Welt allein.

Ich habe keine Motoryacht,

kein Segelschiff und keine Jolle.

Ich habe leise den Verdacht,

das Haben spielt bei mir

nur eine kleine Rolle. cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 22.5.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004