Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Thơ Chữ Hán của Quan Hiệp Biện Đại Học Sĩ TRẦN ĐÌNH TÚC (1816-1899)


Quê ở làng Hà Trung, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân khoa Thiệu Trị Nhâm Dần 1842 tại trường thi Thừa Thiên, làm quan triều Nguyễn. dưới đây là bài thơ đề lên vách điện Vân Quán theo yêu cầu của Tùng Thiện Vương, viết bằng loại thảo thư Hán văn trong TIÊN SƠN THI TẬP lưu trữ tại Viện Hán Nôm – Hà Nội, do Linh Đàn NGUYỄN HỮU KIỂM chuyển qua loại chữ chân, phiên âm và dịch ra thơ Đường Luật tiếng Việt從國公彤雲舘題壁應教TÙNG QUỐC CÔNG* ĐỒNG VÂN QUÁN ĐỀ BÍCH ỨNG GIÁO


帝子城南壹畝宮  Đế tử thành nam nhất mẫu cung

薔蘭花氣入簾櫳  Tường lan hoa khí nhập liêm lung

桃園勝會留群季  Đào viên thắng hội lưu quần quý

桂樹高歌引入公  Quế thụ cao ca dẫn nhập công

斑綵辰從金母席  Ban thải thần tòng kim mẫu tịch

倚羅噙續玉臺風  Ỷ la cầm tục ngọc đài phong

天顏咫只心仍戀  Thiên nhan xích chỉ tâm nhưng luyến

五色祥雲在望中  Ngũ sắc tường vân tại vọng trung


陳廷肅 TRẦN ĐÌNH TÚC


*Tùng Thiện Vương NGUYỄN PHÚC MIÊN THẨM   松善王 阮福綿審, (18191870)

Tự Thận Minh, Trọng Uyên, hiệu Thương Sơn, biệt hiệu Bạch Hào Tử. Ông là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng, và là em vua Thiệu Trị đồng thời là một nhà thơ Việt Nam nổi tiếng thời nhà Nguyễn


Dịch thơ

ĐỀ THƠ TRÊN VÁCH ĐIỆN VÂN QUÁN

DO TÙNG QUỐC CÔNG TRUYỀN DẠY


Cung thất thành nam tọa một phương

Rèm trong lan tỏa ngát đưa hương

Vườn đào hội lớn niềm cao quý

Gốc quế danh lừng nếp kỹ cương

Yến tiệc áo màu oai quốc mẫu

Ngọc đài gấm lệ rạng thân vương

Long nhan gần gũi lòng lưu luyến

Năm sắc mây lành tỏa ánh dương. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 15.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004