Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

MƯA THỨC

  

Ngủ muộn

Mưa giọt trên những tàu chuối

Như những con chồn hoang cuốc cỏ

 

Và mơ thấy chồn hoang buồn ngủ

Nhát cuốc chậm dần

Trái tim đập rõ hơn

 

Dường ai đang đi trong vườn

Nhặt quả rụng ngày qua

Bầy đom đóm thắp đèn trong vạt cỏ

Tương tư mùa đậu tháng Tư

 

Mưa rơi hay mưa thức

Thả hồn theo lẽ tử sinh

Xuống đất mẹ ấm cơn gió rạt

 

Hay mưa rỉ rả kể chuyện

Về tình yêu, công việc gieo trồng

Bắp đến vụ thơm mùi củi lửa

Chữ thiếp vàng sau sắc cửa đong đưa
cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ QuảngNam ngày 15.4.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004