Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

KỲ ĐÀI HÀ NỘI


Ngước mắt trông lên lộng bóng cờ 

Kỳ đài thắm đỏ ánh vàng mơ 

Xôn xao Hà Nội người xuôi ngược 

Lên đỉnh xuất thần những áng thơ


Lối xuống ba sáu bậc ruột cột cờ  

Bàn thờ thấp thoáng bóng người xưa 

Khom lưng khấn vái thần ba lượt 

Ra khỏi nơi đây dạ sững sờ 


ĐIỆN KÍNH THIÊN


Kính Thiên Thiên Tử trải nghìn đông 

Long đỗ hiên ngang toả nắng hồng 

Sáng suốt vua cha xây đại nghiệp 

Tiên phong con cháu giữ non sông 

Núi Nùng hội tụ hồn dân tộc 

Hà Nội lẫy lừng rạng chiến công 

Thịnh trị thái bình đời hạnh phúc 

Quân thù khiếp vía đất Thăng Long


HƯƠNG SƠN 3


Tạo hóa khéo  thay dựng cảnh này  

"Nam Thiên đệ nhất" động là đây 

Xung quanh đèo dốc sương giăng phủ 

Tứ phía đồi cao nắng dãi bầy 

Thác trắng nước tuôn tràn suối Yến 

Ngàn xanh chim hót rạng trời mây 

 Thuyền về bến Đục bao nhung nhớ 

Lắng đọng trong lòng những ngất ngây.


HƯƠNG SƠN 2


Hương Tích Thiên Đường lưng núi mây 

 Bước lên thang đá dưới ngàn cây 

Đường vào hang động sâu thăm thẳm 

Lối xuống Thủy Cung hẹp thế này 


Nắng sớm ban mai le lói sáng 

Mây vàng trời tối lững lờ bay 

Lên cao tầm mắt xa vời vợi 

Thanh thản đời quen bước dạn dầy  


ĐIỆN CÀN NGUYÊN


Càn Nguyên thiên tử trải nghìn đông 

Long đỗ hiên ngang tỏa nắng hồng 

Sáng suốt ông cha xây đại nghiệp 

Tiên phong con cháu giữ non sông 

Kính Thiên hội tụ hồn dân tộc 

Hà Nội lẫy lừng lập chiến công 

Thịnh vượng thái bình dân hạnh phúc

Quân thù khiếp sợ đất Thăng Long 
cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ NamĐịnh ngày 18.3.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004