Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
GIO LINH NIỀM NHỚ


Đường anh đi dài theo nhung nhớ,

Đêm vọng từ đất mẹ Gio linh,

Cánh chim trời chiều hôm sải cánh

Lướt mây ngàn Cồn Cỏ Cồn Tiên

Và hằng khuya âm vang biển gọi

Thức lòng nhau Cửa Việt Cửa Tùng

Nước Ba Sơn quanh co dội xuống

Bái Sơn tràn Trùng Sơn đến Hảo Sơn

Đường Ba Hà xuôi miền châu thổ

Hà Thượng về Hà Trung dọc suối Hà Thanh

Sự tích xưa củ môn theo lụt

Kinh Môn rồi Lễ Môn trôi thẳng xuống Gia Môn

Mái nhà trời quán xá đông thôn

Lên An Xá vòng tuôn về Võ Xá,

Vẫn thuận đường Cao Xá băng sang

Có bao xuân - xuân qua xuân lại

Xuân Long ơi, Xuân Mỵ Xuân Hòa

Biết mấy Nhĩ  xoãi tóc nhòa bãi cát

Nhĩ Thượng nhìn Nhĩ Hạ Nhĩ Trung

Người Tân cảnh cần cù cùng năm tháng

Tân Lịch, Tân Hà nhìn rừng rú Tân Văn

Và từng canh vời trông về Dốc Miếu

Đêm vọng từ đất mẹ Gio linh,

Chẳng phải chim bắt con người sải cánh

Mắt lệ buồn Cồn Cỏ Cồn Tiên

Những con đường vết thương chưa lành lặn

Chạnh lòng ai Cửa Việt Cửa Tùng. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 18.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004