Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

CHỢT THẤYSáng mai khi thức giấc

Tôi tưới nước cho cây đa

Chợt thấy những búp lá

Đang nở trên các cành


Những chiếc lá nở ra

Mang mầu sắc mùa xuân

Những lá non mịn màng

Điểm những tơ và phấn

Tôi thấy mình là không

Trước một hiện hữu trong đời

Tôi thấy mình già nua

Mang hình hài cằn cỗi.


Tháng 2-2017. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 18.3.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004