Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Hoa Hồng Trắng


Anh đi tìm em góc bể, chân trời

Hoa Hồng Trắng vời vợi miền trinh nữ

Trắng xôn xao ẩn hiện sắc Xuân thì

Trắng ngọt ngào mạch suối nguồn Tình Mẹ

Trắng say mê, anh mải miết đi tìm.


Hồ Gươm Xuân 2017Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 12.03.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004