Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
LY TAO NGỘ


Tặng Lương Thanh Trần


Với quán Vườn Xưa ngồi ly cạn Tết

Giọt cà phê gương lược chải Tu Bông

Bên áo xưa chuyển mấy màu thêu dệt

mà mây ngàn vẫn bay mát Vạn Long


Xuân vừa chớm trong từng sợi tóc ngã

màu già nua trắng một phía mưa mong

Chạm ngày mới xuân em cười như đã

làm nắng chiều rộn rã cả ngày trong.


Em xinh xắn trong thơ người núi Ngự

Của một thời gặp gió xứ Tu Bông

Chuyện qua rồi nhưng chưa là quá khứ

Tri ngộ thi ca hai phía phải lòng


Dáng mãn thì ngồi cà phê xóm nhỏ

Ngón dịu dàng chăm chút ly Vườn Xưa

Khuấy chiều muộn giọt tình cờ duyên ngộ

Tiễn ngọt thơm xuôi chuyến Giã chợt vừa…


Dỗi hờn gió không thả dòng tin nhắn

Không phúc nguồn sim phím gõTu Bông

Lời gió gửi - Vạn Gĩa ngày xuân nắng

ấm áp lời xin lỗi ngọn thu phongcập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ VạnGỉa ngày 12.03.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004