Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
     BẾN TIÊU TƯƠNG


     ( Tặng : BNN & Tiểu muội)
               

  Về làng ra bến Tiêu Tương (1)

Ngó trăng, ngó gió...chàng Trương đâu rồi ?

  Đò thì một lá chơi vơi

Sáo thì vi vút lưng trời lửng lơ...
                     *

  Tìm Mỵ Nương giữa bến bờ
Ai đang giặt yếm ngồi hơ lửa lòng ?

  Tiêu Tương trăng gió mịt mùng

Để cho Thi sĩ đau từng dòng Thơ...
                     *

  " Sông Tương một dải nông sờ..."

(1) sông Tiêu Tương xưa ở vùng quê Quan Họ (Bắc Ninh)

gắn với chuyện tình Trương Chi/ Mỵ nương nổi tiếng, khởi nguyên từ đầm làng Phù Lưu (Oa hồ) nối với sông Ngũ Huyện Khê , chảy lòng vòng qua Đình Bảng- Tiêu Sơn- Lim  ra Ngòi Tào Khê/ sông Cầu...

Quê 1 tết Đinh Dậu- 2017cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 12.03.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004