Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Trên Dòng Thời Gian


Thì ra ngày đã cạn ư ?

Tháng vừa mới đến, năm vừa qua đi

Ban mai vừa nhú đằng kia

Cánh chim chở nắng đã về hoàng hôn.


Tiếng gà đã gọi đầu thôn

Thuyền ai chèo đã khua dồn về đâu?

Dặm đường chưa được bao lâu

Trong xanh phía trước, đục ngầu phía sau.


Thời gian như trận mưa mau

Trút lên búp lá chuyển màu… người ơi!

Thời gian như biển đầy vơi

Nhân tình thế thái muôn vời đổi thay.


Thời gian đong nặng đôi tay

Mấy ai lọc được đắng cay, dối lừa?

Thôi đừng nuối tiếc ngày xưa

Cùng em đi đón cơn mơ cuối mùa...


Đêm qua buộc lại lá bùa

Sáng ra hứng giọt chuông chùa vừa rơi

Gió đông quét lộng khung trời

Quanh ta… Xuân bỗng bời bời sắc hoa!


1-1-2017. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 02.01.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004