Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
  CHÙM TỨ TUYỆT - 1 GIÊNG 2017


  "Thi gia thanh cảnh tại tân xuân" (1)

       -thơ Dương Cự Nguyên (755- ?)
                   

*1- Ngồi xuống thềm nhà nghe chim hót

Sân trước cành Mai điểm trắng rồi

Mới hay xuân đến không báo trước

Hút hồn gió bắc hạt sương rơi...
                      *

*2- Khí hậu đổi thay Xuân đến sớm

Không cảnh đông tàn...nắng đơm hoa

Bắp cải : xe thồ ra chợ bán

Gà vịt được mùa rộn đồng xa...
                      *

*3- Đón tết Nhà nông dồn "vỗ" lợn

Ủn ỉn đầy chuồng "mẩm" thắng to

Sơn ve tường mới, sắm xe lớn

Gái đi Đại học Xinh ga po...
                      *

*4- Chẳng phải là mơ : ở nhà mình

Thương cô em gái mãi Berlin

"Xuất khẩu" hết đời nơi đất khách

Noel "khủng bố" tưởng mà kinh !
                      *

*5- 2017 - mừng năm mới

Cả nhà xum họp :cỗ bày ra

"Bà nó" tưng bừng bên bếp lửa

Như thể hồi xuân má đỏ nhừ.

(1) Cảnh đẹp của Nhà thơ là ở mùa xuân mới

  Quê Đình Bảng, Bắc Ninh 1-1-2017cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 02.01.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004