Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
THƯƠNG NHỚ NHỮNG MÙA ĐÔNG


( Tặng : T.H )
                     

Mùa đông ấy, em đem con đi học (1)

Đêm Lãng Công sương trắng chân đê ;

Về Nông Trường, anh nhen bếp lửa (2)

Lo việc công thức với sao khuya...
                       *

Lũ Chuột đói rúc ra rúc rích

Con Mèo lười rúc dưới chân anh

Đêm đông rét để chồng thương vợ

Một mùa đông trống vắng hơi tình.
                       *

Ôi thương nhớ dặm dài bom đạn

Một mùa đông thương những mùa đông

- Cả một thời : chồng nơi, vợ nẻo

Đã bao năm còn lửa ấm trong lòng.

(1) & (2) thời chiến tranh 1966-1971 vợ chồng NK đang tuổi thanh niên,  ở 2 đầu thương nhớ : vợ đem con đi học Trường Đại Học Tài chính , sơ tán ở Lãng Công, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú...NK xuống làm Giám đốc Nông Trường Chiềng Sung , tỉnh Sơn La...nay thấm thoắt đã 50 năm...

Hà Nội 26/12/2016cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 31.12.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004