Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
MỪNG CHÚA GIÁNG SINHLặng lẽ giữa đêm đông

Đức Jésus giáng trần
Trong máng lừa tăm tối

Một vì sao lung linh


Người người mừng đón Chúa

Giữa tuyết lạnh đêm đông

Khắp năm châu bốn bể

Toả sáng một vừng hồng


Ngài trị vì nhân loại

Chân lý và công bằng

Tình thương và bác ái

Sáng ngời như sao băng


Ngài tôn vinh sự sống

Và chăn dắt linh hồn

Đưa người vào đường sáng

Sống tốt đạo và đời


Hồng ân Đức Chúa Trời

Cho ta được làm người

Xin rủ lòng thù hận

Nhân loại bớt đau thương


Cả thế giới loài người

Đèn sao sáng muôn nơi

Thánh ca và nhã nhạc

Mừng Chúa sinh ra đời.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 18.12.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004