Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


DÁNG CÂY

 

Dáng hoành, dáng trực, dáng huyền ...

Cây đâu muốn đứng làm duyên cho người ?

Tháng năm cho chí tháng mười

Gò trong chậu cảnh mà tươi nỗi gì !

 

Dáng hoành - đâu phải đam mê ?

Chói chang nắng đổ, dầm dề mưa rơi !

Lửng lơ giữa đất giữa trời

Thẳng ngang cũng chẳng làm vơi nỗi buồn !

 

Dáng huyền – đâu phải dong buồm ?

Gió xô nghiêng ngữa, bụi luồn lách ngang !

Lá xanh che lá khô vàng

Quanh năm suốt tháng bẻ bàng chống chênh !

 

Dáng trực – đâu phải thênh thênh ?

Ai hay gánh chịu đầy mình vết dao !

Biết là đất thấp trời cao

Một khoanh đất hẹp làm sao chống trời ?

 

Bạn mời ta ngắm cây chơi

Nhìn cây thế ấy ta vui sao đành ?!

 

12/2004. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.12.2016.

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004