Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiSUY NGẪM


Nếu không có những hàng cây

Thì sao chim chóc sum vầy líu lo

 

Nếu không có cảnh núi non

Làm sao ta có được hòn giả sơn .

 

Sông kia nước chảy đôi dòng

Con người còn mãi lòng thòng vì yêu .

 

Khi em bảo rằng không yêu 

là trong em nói vạn điều thiết tha.

  

Chợ trời kẻ bán người mua

Đi buôn có lúc được thua là thường .

  

Cây đa bến nước mái đình 

Làm nên sắc thắm dáng hình quê hương .cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 14.11.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004