Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

THƯƠNG THAY KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG


Thương thay khúc ruột miền trung

Bỗng đâu bão rớt hãi hùng nước dâng

Trú thân trên nóc nhà tầng

Mặc cho mưa lũ gió giông ngập trời

Nhà cửa toang hoác tơi bời

Hoa màu của cải cuốn trôi theo dòng

Thương thay con bế - con bồng

Cơm không lót dạ - mưa đông dập vùi

Dân nghèo nước mắt tuôn rơi

Trắng tay - tím tái mắt môi hết rồi !

Đừng làm giông bão mưa ơi !

Dân lành đói khổ cuộc đời héo hon


PHẬN LÁ


Tìm về

ẩn náu trong thơ

Những khao khát

những đợi chờ rủi may

Nửa đời

vẫn trắng đôi tay

Đắng cay trăm nỗi

nợ vay cuộc người

Trắng đêm

đếm giọt sương rơi

Thương cho phận lá

chơi vơi giữa dòng

Phù sinh

một kiếp long đong

Sắc không ,không sắc

lòng vòng vần xoay

Một mai

nhắm mắt xuôi tay

Nén nhang đưa tiễn

ô…hay

khóc cười .!. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ LâmĐồng ngày 11.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004