Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


BẰNG HỮU CABạn cũ ngồi quanh bàn

Chuyện trò cười híp mắt

Xa trường bốn sáu năm

Nay lại về họp mặt.


Xòe bày tay mải đếm

Bạn xưa còn nhiêu đây

Một vòng bàn chưa kín

Cho nỗi nhớ dâng đầy!


Bạn tóc giờ bạc trắng

Bạn mặt hằn nếp nhăn

Nước thời gian gội mãi

Phai tàn nét thanh xuân.


Nhưng tiếng cười xưa ấy

Vẫn hào sảng vang vang

Rót đầy niềm hạnh phúc

Cuộc hạnh ngộ miên trường.


Nâng ly mừng bạn cũ

Chúc cả người phương xa

Một vòng bàn chưa kín

Bạn vẫn về bên ta.


Rồi bắt chước người xưa

Cụng ly mà ca rằng :

« Bằng hữu chi giao đạm nhược thủy »

Rượu say.. lòng rưng rưng... Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 07.9.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004