Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới  TRĂNG  QUÊTrăng quê tròn vành vạnh

Như một chiếc mâm vàng

Trăng quê mờ ảo ảo 

Như múi bưởi sừng trâu .


           Trăng quê dìu dịu mát 

           Lấp ló suốt canh thâu

           Trăng quê bàng bạc ướt

            Chấp chới trong  đêm ngâu .


Ta đi đâu đi đâu

Trăng quê cũng đi cùng

Ta đi đâu đi đâu

Trăng quê cùng tâm sự.


       Trăng quê là bầu bạn

       Trăng quê là tình nhân

        Ở thành thị đâu biết

        Trăng quê đẹp tuyệt trần


Những mùa trăng mênh mang

Cả làng ngắm trăng vàng

Gió heo may xao xác

Nhớ Lý Bạch xốn xang cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 05.9.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004