Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Qúy bạn đang nghe Có Phải Mùa Thu HàNội  Vườn Thu Tháp Bút


Hoa Cúc vàng trải nắng chân ai

Hương Hồng theo gió dệt mộng dài

Tiếng sáo chàng mù khơi sóng biếc

Cỏ dại miên man hát ru hời

Chọc nước, vươn Trời, Thu vời vợi

Vườn Thu Tháp Bút Sáng Thiên Thu.


Hồ Gươm Thu 2016
cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.9.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004