Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Tranh của hoạ sĩ Tín Đức (VĩnhLong)Trăng Núi


Trăng đã khuya lưng núi

Cây đứng bóng chờ ai

Bỏ đời mây lủi thủi

Nghe vách đá thở dài


Chợt cuối trời rớt gió

Dù mấy giọt sương rơi

Lất lây hồn xứ lạ

Trăng suông giấc bồi hồi


Trong cõi xưa thềm cũ

Chỉ còn tiếng dế thôi

Dạt bên bờ u tịch

Trăng cũng lạc mất rồi.


Tam Đảo, 4/2016. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ PhanThiết ngày 29.7.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004