Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

       GỬI TRUNG HOA


"Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy

 Lãng hoa đào tận anh hùng"...

      trích Từ của Dương Thận (1)
                

"Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông

Bọt sóng xóa dấu anh hùng..."

Chao, Vạn lý Trường thành còn đó

sừng sững nỗi sợ Hung Nô ,

Tháp Đông Phương Minh Châu cao ngất bờ Hoàng Phố

chừng gờm "Giang lão Hổ" (2) ?

Ôi, Trung Hoa phương thảo thê thê

hờn Dịch Thủy

để Chu Du, Khổng Minh "thù" đến cả Trời xanh.

Ôi cao / thâm

Vĩ đại bất nhân !

Vĩ đại trả thù !

Vắng bặt tình thương nhân loại ?

Liễu Tây Hồ bơ sờ đình Chiết Liễu

Xả phá môi trường

đâu còn bãi cỏ thơm ?

còn ai là Lão Tử ?

Ôi, Trung Hoa

Những binh đoàn Nông dân

Lớp lớp Hồng Vệ Binh

theo gót Binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng

Tiến về đâu cụ Khổng ?
                    *

Mây ơi, có theo gót ngựa Hồ về phương bắc

cho ta gửi thi tứ đôi vần :

-Từ thuở Nam chinh "hờn" bành trướng

Hoa Mộc Miên đỏ máu

Ải Nam Quan !

(1) Dương Thận (1488-1559) một trong "tam đại tài tử "đời nhà Minh,
đây là bài từ "Lâm giang tiên" đề từ cho Tam Quốc Chí của La Quán Trung.

(2) Giang Trạch Dân

Lạng Sơn 19-2-2016cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 29.7.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004