Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiHẠNH PHÚC KHÓC


Cô gái trẻ Philippines rơm rớm nước mắt

Khi nghe phán quyết của PCA (*).

Đất nước của Cô nhỏ bé quá mà!

Đã dám đương đầu với một tên hung hăng, to tướng

Và, Đất nước của Cô đã thắng!

Bằng Pháp lí, Chân lí và Lòng dũng cảm,


Tôi muốn được khóc như Cô,

Hạnh phúc khóc như Cô!

Hỡi Cô gái trẻ Philippines vô cùng quí mến!


Ninh Thuận, 14-7-2016

(*) PCA = Permanent Court of Arbitration = Tòa Trọng tài Thường trực.


HAPPY CRYING


Filipino young girl filled with tears

Upon hearing the verdict of the PCA (*).

Your country is very small!

Has dared to confront an aggressive and big one.

And, Your country had won!

By Legality, Truth and Courage!


I wanted to cry as You,

Happy crying as You!

Oh, extremely beloved young girl of Philippines!


Ninh Thuan, 14-7-2016© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 29.7.2016 theo nguyên bản tác giả gởi từ NinhThuận .

Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA PHAN THANH KHƯƠNG TRONG VIỆT VĂN MỚI


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004