Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Vớt thiền trong vườn Bái Đính


1-


bạch Sư thầy,

con về từ cõi ta bà

chân đi chạm đất,

sen tòa quá cao

thân còn vọng động xôn xao

Phật xa tay với,

trời cao mịt mờ !

nam mô mỗi hạt sầu rơi

ba ngàn thế giới,

hạt trôi cõi ngoài …


2-


hàng trăm Bồ Tát

lặng thinh

nỗi đau thủng thấu,

chúng sinh kêu trời !

đưa tay vớt lệ rơi

mắt nhòe bể khổ,

lệ tôi nhạt nhòa .


(Ninh Bình - Saigon 3/8/2015)ngày đầu 67


1-


cựa mình thức

nửa đêm về sáng

quờ tay chạm ngày đầu 67

nghe thời gian hao hớt

bóng câu qua cửa

một xe trong cõi hồng trần …(Kiều)

tôi thấy mình như thoi đưa

qua miền cố quận

nắng bụi,mưa lầy

hưng phế sau lưng


2-


cựa mình thức

nửa đêm về sáng

ngồi thu lu bên quán trọ ven đường

ngày đầu 67

hoa cỏ nào hay biết

vẫn hồn nhiên căng tràn sức trẻ

em ngồi chải tóc

tình lên xanh mượt

mỗi satna bức tốc

cuộc nhân sinh chuyển hóa khôn lường.


(Saigon, mùa SN 02.01.2016)cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 25.02.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004