Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn MớiTHẦN TỐCThằng Tôn Sĩ Nghị, mặt xanh lè,

Cố sức trèo lên lưng ngựa,

Khi ngựa chưa kịp đóng yên, cương.

Thằng Lê Chiêu Thông già nua vội vàng đến đỡ đít nó,

Những thằng khác chưa kịp mặc áo,

Những thằng khác chưa kịp mặc quần,

Những thằng khác đầu trần,

Những thằng khác chân đất,

Những thằng khác chưa nuốt xong hớp nước,

Những thằng khác chưa gặm hết cục xương,

Và vô số thằng chết lúc còn đang ngủ, …

Khi Người Anh hùng áo vải Quang Trung

Và Đoàn quân Tây Sơn oai dũng

Tiến vào Thăng Long.


Đúng là “Đánh cho nó chích luân bất phản”! (1)

Đúng là “Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn”! (2)

Đúng là “Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”! (3)


Kỉ niệm 227 năm chiến thắng giặc Tàu-Thanh

(30-01-1789 – 30-01-2016)

Ninh Thuận, 29-01-2016


(1), (2), (3): trích “Hịch xuất quân” của vua Quang Trung.


Tạm dịch:


Đánh cho giặc không một bánh xe quay về,

Đánh cho giặc không một mảnh áo giáp lành lặn,

Đánh cho lịch sử biết nước Nam anh hùng này là có chủ.© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 04.02.2016 theo nguyên bản tác giả gởi từ NinhThuận .

Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA PHAN THANH KHƯƠNG TRONG VIỆT VĂN MỚI


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004