Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Lắng Cờ Bấc ĐếnSương đắm môi lá sớm

Chợt biết đông chớm về

Con bướm xa trở lại

Có phải phía trời quê


Dường như em vừa thức

Choàng chiếc áo xanh trời

Cây lay buồn lá rụng

Để nhung nhớ thêm thôi


Mây cũng vừa bỏ núi

Phiêu dạt bờ tóc em

Nghe chút lòng rười rượi

Ngọt ngào hương gió đêm


Sương mùa đông bóng khói

Trôi mờ mịt cõi xưa

Em có nghe cơn bấc

Là nắng tết ngoài kia?. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ PhanThiết ngày 29.01.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004