Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Chương Đài Ngâm


Thương tặng Như Nguyện vợ anh


Giang hồ ai quen người em thương!

Đêm xuân trăng phơi trên cành dương

Muôn hoa tầm hoan hừng đêm trường

Mà lang quân mê đời muôn phương

Chương đài thương mong trang đài hoang

Hoen bờ mi cong đêm hoài lang

Hay người ly hương nguôi hoài hương

Cho thiều quang hao gầy song đường

Đăng trình nam nhi an thê nhi

Cô hoài tin sương chưa nghe chi

Thân mai chơ vơ ngày xuân nồng

Chong đèn tương tư hờn đông phong

Sơn hà rong rêu câu từ ly

Người xa muôn xa. Ôi! Huyền vi

Bao cơn giông lòng dòng châu ròng

Người ơi! Tình ơi! Còn hay không !


28/01/2015



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 25.01.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004