Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
qúy bạn đang nghe Piano Sonata số 14 của Beethoven
Mãi Mãi Xuân


Mặt hồ sương giăng mờ nhân ảnh

Bằng Lăng trơ trọi, không hoa lá

Đan cành xù xì, dáng trực xiêu

Bão giông xoay chiều, không nghiêng ngả


Thầm thì thương nhớ kiếp phôi pha

Xót xa tấc dạ, đời dâu bể

Âm- Dương ngàn năm quyện cung sầu

Sấm sét gầm rung tàn thế kỷ


Biết đến bao giờ chàng trở lại

Bái Tổ vinh quy, tạ núi sông

Lòng son chao sóng biếc Hồ Gươm

Hoa Trạng Nguyên dội thác trong nguồn


Tiếng dương cầm rót nhẹ ái êm

Ru mình chan chứa lệ ru người

Ngọc châu chạm khắc hồn Tiếng Việt

Ghi tạc Khối Tình Nước Nam mơ


Đợi chờ Xuân Chân cứng đá mềm

Xuân đến, Xuân đi, lẽ Đất Trời

Tình Xuân thắm Đài Nghiên- Tháp Bút

Địa linh Nhân kiệt mãi mãi Xuân.


Chào Xuân 2016

10h 15 phút Ngày 11-1- 2016
cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 14.01.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004