Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Với tờ lịch đầu năm

 

Vận may, mày đứng đầu tiên

Trên ba trăm đứa luân phiên xếp chờ

Đứa vui âm ỉ phất cờ

Đứa lo ghìm nén so đo lãi lời!

 

Vòng quay tạo hóa vậy rồi

Ai ai chẳng muốn “đầu xuôi” tốt lành?

Từ giao thừa đến tàn canh

Gió, mưa, ấm, lạnh … đều thành hên xui!

 

Mày là “mồng một” - nhất đời

Người ta cần đẹp nên bôi phẩm màu

Cũng là tờ giấy như nhau

Mày đừng ảo tưởng bền lâu qua ngày!

 

Tao chờ qua hết đêm nay

Sáng mai bóc lịch cho mày hết vênh!

 

Tối 1/1/2016. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 13.01.2016.

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004