Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Qúy vị đang nghe Silent Night
HỒNG ÂN TRONG TAY CHUÁ
                                                         
Chuông giáo đường lại đổ
Thêm một mùa Giáng sinh
Đức Ki Tô xuống thế
Gánh tội cho thế nhân

Loài người đang thương khó
Sống chết giữa phong ba
Điêu linh bao khổ nạn
Bơ vơ không cửa nhà

Hồng ân trong tay chúa
Yêu người và thứ tha
Ấm no và hạnh phúc
Cho nhân loại gần xa

Nhạc Giáo đường ngân nga               
Silent night thiết tha
Muôn lòng xin cầu nguyện
An vui khắp mọi nhà.         . Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 22.12.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004