Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Chợt Nhớ Cuối NămNếu tháng chạp này không đến

Thì đâu chiếc lá bơ vơ

Anh thắp muộn màng nỗi nhớ

Bóng nắng chao nghiêng dại khờ


Nếu tháng chạp này không đến

Con sóng rùng mình khơi xa

Hạt cát bờ hoang khắc khoải

Có dáng mẹ xưa quê nhà


Nếu tháng chạp này không đến

Đà Lạt thêm buồn trong sương

Em đẹp phong phanh áo tím

Sắc phượng phố núi bàng hoàng


Nếu tháng chạp này không đến

Thương mây đắm đuối đợi chờ

Soi thấy tóc đời bạc trắng

Mới hay mấy dặm đường qua…


2015. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ PhanThiết ngày 10.12.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004