Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
BẢN SẮC VIỆT NAM NHÌN TỪ DI TÍCH...Ta bắt gặp Kinh Đô thời Lí

Rồng chầu quyền lực uy nghi

Điện Kính Thiên xuyên thế kỉ

Mấy triều vua trị quốc nói điều gì?


Lí Công Uẩn dời Đô buổi ấy

Cung Điện nào còn lại đến nay

Hoàng Thành vùi trong lòng đất

Vận nước thăng trầm ai hay?


Cầm mảnh gốm trên tay

Rưng rưng ngắm từng họa tiết

Muốn hôn Người mà không thể cầm tay

Mắt vương lệ mừng khôn xiết.


Vận nước, thịnh suy biến cố hỡi người

Một Hoàng Thành ông cha để lại

Quyền chủ quyền lãnh thổ người ơi

Bản sắc Việt Nam xanh mãi!


Đường lên điện, dấu hài vua còn đó

Lửa vẫn sáng trong đèn lồng tháp cổ

Soi bước Người đi mỗi buổi thiết triều

Từ Điện Kính Thiên ta thấy rõ.


Sông Hồng chảy qua bao lãnh thổ

Có cung điện nòa đẹp thế này chưa?

Giặc phương Bắc san bằng Kinh Đô

Tội ác muôn đời khôn rửa!


Lí Thường Kiệt làm thơ trên lưng ngưa.

Nam Quốc sơn hà Nam đế cư”...

Hịch tướng sĩ. Cáo bình Ngô...

Tụ trongTuyên Ngôn Độc Lập của Bác Hồ.


Ôi,Thăng Long

Đông Đô

Hà Nội

Văn hóa Việt Nam- nhân phẩm loài người!


11- 2015.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ThanhHóa ngày 10.12.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004