Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Biển Yêu Thương


Vô lượng kiếp qua, mình trở lại

Hẹn tìm nhau, dâu bể trập trùng

Sóng ngọc triều dâng, lúa đồng vàng

Bâng khuâng mưa nắng, nhạc ru tình


Vũ trụ vần xoay, sinh hóa sinh

Chùa cổ linh thiêng, khúc nguyện cầu

Trầu têm cánh phượng, gió nghiêng trao

Trứng đào Rồng Tiên, phúc duyên lành


Gột rửa bụi trần, nhẹ gót Sen

Giải thoát từng bước chân tự tại

Mình gặp lại Thương, Nhớ, Thân thương

Âm Dương huyền diệu, muôn màu hoa


Cảnh huy hoàng, Đất Trời cảm ứng

Hoa Vạn Tuế trong bộ Thất tinh

Hoa Dứa Dại sừng sững độ sinh

Hoa Súng ba ngôi Thiên Địa Nhân


Biển Yêu Thương, vô cùng, vô tận

Ngộ sinh tử luân hồi, khổ não

Thanh tịnh tặng đời Thiền Trúc Lâm

Con thuyền Bát Nhã đến miền vui.


Hồ Gươm 11h 20 phút Ngày 5- 11- 2015

cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 20.11.2015

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004