Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
MƯA XƯA


Giá như chiều ấy không mưa

Làm sao mình được tình cờ gặp nhau

Vẩn vơ chuyện nắng mưa mau

Về nhà gối giấc chiêm bao mưa chiều


MƯA TRĂNG


Nhớ xưa phố nhỏ mưa trăng

Nép hiên lất phất cho bằng lòng nhau

Đêm nay mưa suốt bên cầu

Trông qua phía nẫu hai đầu mưa trăngcập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Vạn Giả ngày 20.11.2015

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004