Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


Dỗ dành


Mỗi ngày mấy lượt tưới cây

Từng giòng nước mát pha đầy mến thương

Cây mộc lâu không trổ bông

Thay phân, đổi đất, ra công dỗ dành

Mỗi năm hoa nở một lần

Xin đừng để muộn lỡ làng tuổi xuân”

Sáng ra chim hót vang lừng

Đầy cành hoa mộc ngát hương trước nhà


(20/9/2015)


Dại khờ


Vườn bên kia chắc nhiều sâu

Thành đàn bướm đẹp bên nhau chập chờn”

Xới đất xúc thấy ấu trùng

Vội vùi dưới gốc đắp thêm đất vào

Nào ngờ cây cứ uột èo

Gốc gầy nghiêng đổ gẫy theo gió lùa

Rễ nuôi ấu trùng tròn vo

Mà chờ chẳng thấy nở ra bướm vàng


(5/10/2015)


Hoa cỏ thì thầm


Vàng vàng, tim tím, trắng ngần

Gọi là cỏ chứ có tên rõ ràng”

Hạt cỏ theo gió bay sang

Nhờ chim chóc với côn trùng đem theo

Hoa cỏ chẳng cần chăm nhiều

Tự mình đón nắng sớm chiều tắm sương

Nương thân đất trống sau vườn

Đừng lạc vô chậu ..Chủ nhân bứng liền!”


(6/10/2015)cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 20.10.2015

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004